تعیین ضریب گوشه داری

دستگاه تعیین ضریب گوشه داری مصالح

دستگاه تعیین ضریب گوشه داری مصالح

با استفاده از دستگاه وید ميزان فضاي خالي (void content) سست و غير فشرده از يك نمونه ريزدانه از سنگدانه به دست مي آيد.زماني كه ميزان فضاي خالي (void content) از يك دانه بندي خاص اندازه گرفته شود،گوشه داري مصالح،ضريب كرويت و بافت سطح سنگدانه هاي ريز در قياس با يك دانه بندي مشخص شده می باشد.

و نيز تاثير فضاي خالي سنگدانه مطرح شده در كارايي طرح اختلاط بيان مي گردد.

مشاهده انواع تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قزل صنعت آریا

همین حالا با ما در ارتباط باشید