دستگاه آزمون مقاومت سایشی

دستگاه سایش سرامیک و آزمون مقاومت سایشی

دستگاه سایش سرامیک

دستگاه سایش سرامیک  با ساییدن بخش فوقانی وجه نمای جدول به کمک یک ماده ی ساینده در شرایط استاندارد انجام می شود.

مشاهده انواع تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قزل صنعت آریا

مطالعه مقاله استاندارد تست سایش

همین حالا با ما در ارتباط باشید