دستگاه پرکن

محصول اصلی در مخزن بالای دستگاه پرکن مایعات ثقلی زمانی وجود دارد که هر نازل توسط تایمر یا پی ال سی موجود در دستگاه به طور مستقل کنترل می شود.تا مقادیر دقیقی از مایعات از طریق جاذبه به درون ظرف جریان پیدا کند. پرکننده ها به این سبک و با قابلیت پرکردن از پایین به بالا قابلیت پر کردن طیف گسترده ای ازمواد از جمله مواد کف کننده را دارد.

همان طور که در عکس مشخص هست آب از منبع وارد یک نازل دو بخشی می شود که ورودی با رنگ ابی پر رنگ مشخص شده است.هنگامی که اب تا ارتفاع مشخص شده در دستگاه پرکن مایعات سرریز پر میشود محصول اضافی و کف داخل بطری از طریق مسیر برگشت که با فلش قرمز مشخص شده است خارج میشود و دوباره به مخزن باز می گردد.

دستگاه پرکن ثقلی نیمه اتوماتیک

دستگاه پرکن ثقلی نیمه اتوماتیک از جنس استیل 304 یا 306 با حجم بین 100 الی 300 لیتر می باشد. و برای پر کردن انواع مایعات رقیق استفاده می شود.در ساخت نازل ها ، از مجرای برگشت جهت جلوگیری از کف کردن مایع تعبیه شده است.

همین حالا با ما در ارتباط باشید