دستگاه کمپراتور خطی

کمپراتور خطی

دستگاه کمپراتور خطی

کمپراتور خطی جهت تست انبساط طولی بلوک های سیمانی استفاده می شود.

مشاهده انواع تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قزل صنعت آریا

همین حالا با ما در ارتباط باشید