دستگاه کولیس تناسبی

کولیس تناسبی

دستگاه کولیس تناسبی

دستگاه کولیس تناسبی به منظور تعیین نسبت دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه ها بر اساس استاندارد بین المللی ASTM یا ستاندارد ملی ایران از این وسیله استفاده می شود.به طوری که با اندازه گیری نسبت عرض به ضخامت میزان تورق و نسبت طول به ضخامت میزان تطویل به دست می آید.
بدنه این دستگاه به همراه صفحه زیرین از جنس استیل مرغوب ساخته شده است.

نسبت دهانه ی این تجهیز به وسیله ی تغییر موفقیت محوری آن  کالیبره می شوند.

مشاهده انواع تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قزل صنعت آریا

استاندارد کولیس تناسبی

استاندارد کولیس تناسبی نخستین بار در سال 1387 تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصدو شصت و نهمین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فراورده های مورخ 10/12/1393 تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

مشاهده مقاله ی استاندارد کولیس تناسبی

همین حالا با ما در ارتباط باشید