۱۲
مرد

استاندارد تست سایش

  اصول استاندارد تست سایش   استاندارد تست سایش با ساییدن بخش فوقانی وجه نمای جدول به کمک یک ماده ساینده در شرایط استاندارد بررسی می شود . ماده...

ادامه مطلب